HIGHLIGHTS OF SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 78,500
รหัสทัวร์ ITVSTK01
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
  • ชมน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป แม่น้ำไรน์
  • เที่ยวชม หมู่บ้านเซอร์แมท ฉากหลังอันสวยงามด้วยยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • ตามรอยซี่รี่ย์สหายผู้กองที่ Iseltwald ชมสะพานไม้และทะเลสาบเบรียนซ์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานอิสตันบูล- ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-กรุงเบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล- นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่-เมืองเจนีวา-นาฬิกาดอกไม้- น้ำพุจรวดเจ็ทโด-ที่ทำการองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวา-เก้าอี้สามขา Ibis Annemasse-Geneva 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 Aubonne Outlet-เมืองโลซานน์-สวนเดอน็องตู-รูปปั้นลิง 3 ตัว-ศาลาไทย- Olympic museum-เมืองเวเว่ย์-รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น-ส้อมยักษ์-เมืองทาช Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองทาช-หมู่บ้านเซอร์แมท-เมืองมองเทรอซ์-ปราสาทซิลยอง-เมืองอินเตอร์ลาเคน Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน-น้ำตกชเตาบ์บาค-สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ -ยอดเขาจุงเฟรา -ปราสาทน้ำแข็ง-อัลไพน์ เซนเซชัน-สฟิงซ์ฮอลล์-เมืองอินเตอร์ลาเคน-สวนเฮอเฮ่อมัท- Unterseen-ทะเลสาบทูน Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 เมืองอินเตอร์ลาเคน-Isaltwald -ทะเลสาบ Brinz- Crash landing on you bridge-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ซาเปล-อนุสาวรีย์สิงโตหิน-เมืองซุก-หอนาฬิกา Zytturm- Lohri AG Store-เมืองซุริค Zurich Holiday Inn Express Zurich Airport 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
7 เมืองซูริค-เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน-แม่น้ำไรน์-เมืองซูริค-สะพาน Münsterbrücke -โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ St. Peter’s Church-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค-ท่าอากาศยานอิสตันบูล
8 สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27กรกฎาคม -03 สิงหาคม 2565 78,500 18,500 จอง
จอง
10-17 สิงหาคม 2565 78,500 18,500 จอง
จอง
20-27 กันยายน 2565 78,500 18,500 จอง
จอง
15-22 ตุลาคม 2565 78,500 18,500 จอง
จอง