ทัวร์จีน BEIJING นางพญาเหนือมังกร

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 2000341
สายการบิน Hainan Airlines / HU
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน
  • พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน
  • หอฟ้าบูชาเทียนถาน ชมโชว์กายกรรม
  • วัดลามะ – นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง
  • ถนนหวังฝูจิ๋ง – กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN
  • พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ – ร้านบัวหิมะ
  • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี่ยะ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
2 เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – หอฟ้าบูชาเทียนถาน – ร้านนวดเท้า – ชมโชว์กายกรรม  FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING
3 วัดลามะ – ยางพารา – นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ๋ง  FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING
4 ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D GALLERY – ร้านบัวหิมะ – แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมในห้องพักส่วนตัว  HOT SPRING HOTEL , BEIJING
5 พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี่ยะ – กรุงเทพฯ 

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 07 Jun 2020 13,999 5,900 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
10 - 14 Jun 2020 14,999 5,900 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
17 - 21 Jun 2020 14,999 5,900 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
24 - 28 Jun 2020 13,999 5,900 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
02 - 06 Jul 2020 19,999 7,900 22,999 22,999 5,900 จอง
จอง
03 - 07 Jul 2020 19,999 7,900 22,999 22,999 5,900 จอง
จอง
19 - 23 Aug 2020 14,999 5,900 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
26 - 30 Aug 2020 14,999 5,900 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
02 - 06 Sep 2020 13,999 5,900 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
09 - 13 Sep 2020 13,999 5,900 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
07 - 11 Oct 2020 14,999 5,900 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
14 - 18 Oct 2020 14,999 5,900 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง