fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น มัตสึดะ SAKURA…SNOWPINK

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 2000212
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลซากุระมัสสึดะ
  • ลานสกีฟูจิเท็น
  • พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • วัดอาซากุสะ
  • ชินจุกุ
  • ทัวร์ดิสนีย์แลนด์
  • วัดนาริตะ
  • อิออน มอลล์ นาริตะ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – ปราสาทโอดาวาระ – เทศกาลซากุระมัสสึดะ FUJI SAN HOTEL , FUJI
3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ TOYOKO INN HOTEL , NARITA
4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ TOYOKO INN HOTEL , NARITA
7 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 Feb 2020 17,999 7,500 17,999 17,999 10,000 จอง
จอง
05 - 09 Feb 2020 26,999 7,500 26,999 26,999 10,000 จอง
จอง
07 - 11 Feb 2020 26,999 7,500 26,999 26,999 10,000 จอง
จอง
08 - 12 Feb 2020 21,999 7,500 21,999 21,999 10,000 จอง
จอง
09 - 13 Feb 2020 21,999 7,500 21,999 21,999 10,000 จอง
จอง
10 - 14 Feb 2020 21,999 7,500 21,999 21,999 10,000 จอง
จอง
12 - 16 Feb 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
13 - 17 Feb 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
14 - 18 Feb 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
15 - 19 Feb 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
18 - 22 Feb 2020 21,999 7,500 21,999 21,999 10,000 จอง
จอง
19 - 23 Feb 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
20 - 24 Feb 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
21 - 25 Feb 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
22 - 26 Feb 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
25 - 29 Feb 2020 21,999 7,500 21,999 21,999 10,000 จอง
จอง
26 Feb - 01 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
27 Feb - 02 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
28 Feb - 03 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
21 - 25 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
22 - 26 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
23 - 27 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
24 - 28 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
25 - 29 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
26 - 30 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 22,999 7,500 22,999 22,999 10,000 จอง
จอง