ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ABSOLUTE MOSCOW ST.PETER

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ 2000587
สายการบิน Mahan Air / W5
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
  • เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่
  • พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
  • จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – เมืองมอสโคว์
  • สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  • เมืองพุชกิน –พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
  • ป้อมปีเตอร์ และ ปอล – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด
  • ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) 
2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต  IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW
3 เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน –พระราชวังแคทเทอรีน PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURGโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 18 Apr 2020 44,999 7,000 44,999 44,999 10,000 จอง
จอง
25 Apr - 02 May 2020 41,999 7,000 41,999 41,999 10,000 จอง
จอง
02 - 09 May 2020 41,999 7,000 41,999 41,999 10,000 จอง
จอง
16 - 23 May 2020 41,999 7,000 41,999 41,999 10,000 จอง
จอง
30 May - 06 Jun 2020 39,999 7,000 39,999 39,999 10,000 จอง
จอง