fbpx

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 1903070
สายการบิน Air asia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เซี่ยงไฮ้   เมืองหางโจว
  • สวนผลไม้ตามฤดูกาล
  • สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
  • ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
  • หมู่บ้านใบชา   เมิองโบราณอูเจิ้น
  • หาดไว่ทาน   ถนนนานกิง
  • ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • เจ้าแม่กวนอิม   วัดหลงหัว
  • ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-)
2 เซี่ยงไฮ้  – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหออ- หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว (-/L/D)                         GARDEN HANGZHOU HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (B/L/D) RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง  (B/L/D) RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)  –  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 07 Jan 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
10 - 14 Jan 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
05 - 09 Feb 2020 12,999 3,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
07 - 11 Feb 2020 12,999 3,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
14 - 18 Feb 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
21 - 25 Feb 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
28 Feb - 03 Mar 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
13 - 17 Mar 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
20 - 24 Mar 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
01 - 05 Apr 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
03 - 07 Apr 2020 12,999 3,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
08 - 12 Apr 2020 15,999 3,500 18,999 18,999 5,900 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 17,999 3,500 20,999 20,999 5,900 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 17,999 3,500 20,999 20,999 5,900 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 17,999 3,500 20,999 20,999 5,900 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 15,999 3,500 18,999 18,999 5,900 จอง
จอง
24 - 28 Apr 2020 10,999 3,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง