fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โคเชีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ 1902556
สายการบิน Japan Airlines
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมทุ่งดอกโคเชีย
  • สวนสถานีรถไฟคานาซาว่า
  • ทาคายาม่า
  • หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
  • ปราสาททาคายาม่า
  • ช้อปปิ้งซากาเอะ
  • ตลาดปลาโอมิโจ


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    (-/-/-)
2 สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออนมอลล์  –   ชิงะ      (-/L/-) HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA
3 ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –   คานาซาว่า สเตชั่น     (B/L/-) ECONO HIGASHI HOTEL , KANAZAWA
4 ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE – ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ   (B/-/-) TOYOKOINN CHUBU AIRPORT, NAGOYA
5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ   (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 - 30 Nov 2019 28,999 7,500 28,999 28,999 10,000 จอง
จอง