ทัวร์เกาหลี บินค่ำ กลับเช้า หนีรัก มาพักร้อน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 1900076
สายการบิน Air asia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานกระจกใสกิมโป –  HYUNDAI PREMIUM OUTLET
  • วัดวาวูจองซา  –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ชม LED ROSE GARDEN  –  พระราชวังชางด็อกกุง
  • เขานัมซาน –  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 - 31 Aug 20199,9995,5009,9999,9995,900จอง
จอง
28 Aug - 01 Sep 20199,9995,5009,9999,9995,900จอง
จอง
29 Aug - 02 Sep 20199,9995,5009,9999,9995,900จอง
จอง
30 Aug - 03 Sep 20199,9995,5009,9999,9995,900จอง
จอง
01 - 05 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
02 - 06 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
03 - 07 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
04 - 08 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
05 - 09 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
06 - 10 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
10 - 14 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
12 - 16 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
13 - 17 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
17 - 21 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
18 - 22 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
19 - 23 Sep 201910,9995,50014,99910,9995,900จอง
จอง
21 - 25 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
22 - 26 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
23 - 27 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
24 - 28 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
25 - 29 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง
26 - 30 Sep 201910,9995,50010,99910,9995,900จอง
จอง