GRAND TURKEY 8 D 5 N

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900
รหัสทัวร์ WCTTK2008I
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พร้อมเที่ยวชมนครใต้ดิน สัมผัสความงดงามของ
  • “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
  • นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน
  • ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้
  • นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก
  • ชมระบำหน้าท้อง พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เมนูพิเศษ เคบับหม้อดิน ขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
2 อิสตันบลู - ไคเซอรี่ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ นครใต้ดิน CAVE STYLE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 คัปปาโดเกีย – คอนย่า - ปามุคคาเล่ - อุชิซาร์ - ระบำหน้าท้อง LYCUS RIVER HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เซลจุก - เมืองโบราณเอเฟซุส - อิซเมียร์ ADA CLASS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
5 คุซาดาสึ - เซลจุก - เมืองโบราณเอเฟซุส - คานัคคาเล IRIS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
6 คานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง - อิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - แกรนด์บาซาร์ GOLDENWAY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
7 อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าโซเฟีย - พระราชวังทอปคาปึ - ตลาดสไปซ์ - PIERRE LOTI HILL - จัตุรัสทักซิม - สนามบิน
8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-08 มิ.ย. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
22-29 มิ.ย. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
11-18 ก.ค. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
25 ก.ค.-01 ส.ค. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
10-17 ส.ค. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
24-31 ส.ค. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
07-14 ก.ย. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
21-28 ก.ย. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
07-14 ต.ค. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
19-26 ต.ค. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
09-16 พ.ย. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
22-29 พ.ย. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
03-10 ธ.ค. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
06-13 ธ.ค. 2565 39,900 10,900 จอง
จอง
19-26 ม.ค. 2566 39,900 10,900 จอง
จอง
24-31 ม.ค. 2566 39,900 10,900 จอง
จอง
08-15 ก.พ. 2566 39,900 10,900 จอง
จอง
22 ก.พ.-01 มี.ค. 2566 39,900 10,900 จอง
จอง
08-15 มี.ค. 2566 39,900 10,900 จอง
จอง
15-22 มี.ค. 2566 39,900 10,900 จอง
จอง
22-29 มี.ค. 2566 39,900 10,900 จอง
จอง