ทัวร์สิงคโปร์ ราคาประหยัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 1901738
สายการบิน Singapore Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
  • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
  • ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์
  • พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) (SQ973 : 09.45-13.15) - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa Grand Bugis / D'resort / Oxford
2Option 1 : Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน Option 2 : เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios SingaporeFragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa Grand Bugis / D'resort / Oxford
3เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สิงคโปร์(สนามบินซางฮี) – กรุงเทพฯ(สนามบิสุวรรณภูมิ) (SQ978 :18.45-20.15)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 15-17 มิ.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 05-07 ก.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 06-08 ก.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 12-14 ก.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 15-17 ก.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 16-18 ก.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 20-22 ก.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 26-28 ก.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 27-29 ก.ค. 6214,9995,000จอง
จอง
วันที่ 28-30 ก.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 02-04 ส.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 03-05 ส.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 09-11 ส.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 11-13 ส.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 16-18 ส.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 17-19 ส.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 23-25 ส.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 24-26 ส.ค. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 06-08 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 07-09 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 13-15 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 14-16 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 20-22 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 21-23 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 27-29 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง
วันที่ 28-30 ก.ย. 6212,9995,000จอง
จอง