fbpx

ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,900
รหัสทัวร์ 1901626
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมระบำหน้าท้อง
 • นครใต้ดิน
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • เมืองโบราณเอเฟซุส
 • บ้านพระแม่มารี
 • วิหารอะโครโปลิส
 • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 • ฮิปโปโดม
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • พระราชวังทอปกาปึ
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • แกรนด์บาซาร์
 • พระราชวังโดลมาบาเช