fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG SUMMER FRESH

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888
รหัสทัวร์ 1901533
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเจ้าแม่กวนอิม
  • พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
  • ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
  • วัดแชกง
  • วัดหวังต้าเซียน
  • Avenue of Star + Symphony of light


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) (EK384: 14.05-18.05)- Avenue of Star+Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] Hotel COZI Tuen Mun
2 ฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิม- Jewelry Factory- ศูนย์หยกและสมุนไพร-พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง + City Gate Outlet Hotel COZI Tuen Mun
3 ฮ่องกง-วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-23 มิ.ย. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
22-24 มิ.ย. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
28-30 มิ.ย. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
29มิ.ย.-01ก.ค. 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
05-07 ก.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
06-08 ก.ค. 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
12-14 ก.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
13-15 ก.ค. 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
19-21 ก.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
20-22 ก.ค. 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
26-28 ก.ค. 62 13,888 5,000 13,888 13,888 จอง
จอง
27-29 ก.ค. 62 14,888 5,000 14,888 14,888 จอง
จอง
02-04 ส.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
03-05 ส.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
09-11 ส.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
10-12 ส.ค. 62 13,888 5,000 13,888 13,888 จอง
จอง
16-18 ส.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
17-19 ส.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
23-25 ส.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
24-26 ส.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
30ส.ค.-01 ก.ย 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
31ส.ค.-02 ก.ย 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
06-08 ก.ย 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
13-15 ก.ย 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
14-16 ก.ย 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
20-22 ก.ย 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
21-23 ก.ย 62 11,888 5,000 11,888 11,888 จอง
จอง
04-06 ต.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
05-07 ต.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
11-13 ต.ค. 62 13,888 5,000 13,888 13,888 จอง
จอง
12-14 ต.ค. 62 14,888 5,000 14,888 14,888 จอง
จอง
18-20 ต.ค. 62 13,888 5,000 13,888 13,888 จอง
จอง
19-21 ต.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง
25-27 ต.ค. 62 13,888 5,000 13,888 13,888 จอง
จอง
26-28 ต.ค. 62 12,888 5,000 12,888 12,888 จอง
จอง