ทัวร์พม่า มิงกะลาบา สาธุ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888
รหัสทัวร์ 1901443
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระธาตุอินทร์แขวน
  • วัดไจ้คะวาย
  • เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • พระนอนตาหวาน
  • ตลาดสก๊อต
  • เจดีย์ชเวดากอง
  • เจดีย์โบตะทาวน์
  • เทพทันใจ / เทพกระซิบ