ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม Hashtag Yangon

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ 1901440
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์เยเลพญา
  • วัดไจ้คะวาย
  • เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
  • ตลาดสก๊อต
  • เจดีย์ชเวดากอง
  • เจดีย์โบตะทาวน์