fbpx

ทัวร์ระนอง เกาะสอง

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ 2000696
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดปิดอร์เอ | วัดมอญ | อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง
  • ตลาดร่างสุเวนีย์ | สุสานเจ้าเมืองระนอง
  • วัดบ้านหงาว | น้ำตกหงาว | ภูเขาหญ้า
  • บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง | พระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง)
  • วัดวารีบรรพต | พระเจดีย์สีทอง | น้ำตกปุญญบาล
  • ก้องวัลเล่ย์ | วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ระนอง
2 ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจ้าเมืองระนอง ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่า
3 วัดบ้านหงาว-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า-บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง-พระราชวังรัตนรังสรรค์ ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่า
4 ระนอง-วัดวารีบรรพต-น้ำตกปุญญาบาล-ก้องวัลเล่ย์-วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้าเมือง)-คอคอดกะ -กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07-10กุมภาพันธ์ 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
13-16 กุมภาพันธ์ 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
20-23 กุมภาพันธ์ 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
05-08 มีนาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
12-15 มีนาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
19-22 มีนาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
26-29 มีนาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
03-06 เมษายน 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
11-14 เมษายน 2563 9,300 1,800 จอง
จอง
12-15 เมษายน 2563 9,300 1,800 จอง
จอง
16-19 เมษายน 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
23-26 เมษายน 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
30 เมษายน-03 เมษายน 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
07-10 พฤษภาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
14-17 พฤษภาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
21-24 พฤษภาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง
28-31 พฤษภาคม 2563 8,999 1,600 จอง
จอง