ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900
รหัสทัวร์ 2000627
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ
  • ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
  • คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง – นครใต้ดิน
  • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – สุเหร่าสีน้ำเงิน
  • ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต
  • พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส
  • พระราชวังทอปกาปี – ตลาดแกรนด์บาซาร์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ GRAND BELISH หรือเทียบเท่า
3 คูซาดาสึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส PAM THERMAL หรือเทียบเท่า
4 ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง AVRAYSA หรือเทียบเท่า
5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล QUA หรือเทียบเท่า
6 ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต QUA หรือเทียบเท่า
7 พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปี – ตลาดแกรนด์บาซาร์ – สนามบิน
8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 27 ก.พ. 63 39,900 4,900 จอง
จอง
01 – 08 มี.ค. 63 41,900 4,900 จอง
จอง
18 – 25 มี.ค. 63 42,900 4,900 จอง
จอง
24 – 31 มี.ค. 63 42,900 4,900 จอง
จอง
02 – 09 เม.ย. 63 42,900 5,900 จอง
จอง
16 – 23 เม.ย. 63 41,900 5,900 จอง
จอง
26 เม.ย.–03 พ.ค.63 41,900 5,900 จอง
จอง
13 – 20 พ.ค. 63 39,900 5,900 จอง
จอง
20 – 27 พ.ค. 63 39,900 5,900 จอง
จอง
10 – 17 มิ.ย. 63 39,900 5,900 จอง
จอง
17 – 24 มิ.ย. 63 39,900 5,898 จอง
จอง