ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900
รหัสทัวร์ 2000626
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อังการา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
  • คอนยา – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
  • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  • คูซาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
  • เพอร์กามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล
  • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ฮิปโปโดม
  • สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  • ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต – พระราชวังทอปกาปี
  • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  แกรนด์บาซาร์
  • พระราชวังโดลมาบาเช


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – อังการา KAHYA ANKARA หรือเทียบเท่า
3 อังการา - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง MUSTAFA หรือเทียบเท่า
4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล TRIPOLIS หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี ADA CLASS หรือเทียบเท่า
6 คูซาดาซี – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า
7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
8 ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์ GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 11 มี.ค. 63 35,900 5,900 จอง
จอง
14 – 23 มี.ค. 63 35,900 5,900 จอง
จอง
21 – 30 มี.ค. 63 35,900 5,900 จอง
จอง
25 เม.ย.-04 พ.ค. 63 37,900 6,900 จอง
จอง
30 เม.ย.-09 พ.ค. 63 35,900 6,900 จอง
จอง
06 – 15 พ.ค. 63 35,900 6,900 จอง
จอง
30 พ.ค.-08 มิ.ย. 63 35,900 6,900 จอง
จอง
06 – 15 มิ.ย. 63 35,900 6,900 จอง
จอง
20 – 29 มิ.ย. 63 35,900 6,900 จอง
จอง