ทัวร์ตุรกี THE ROCK OF CAPPDOCIA

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,900
รหัสทัวร์ 2000625
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทะเลสาบน้ำเค็ม – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
  • นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – ชมระบำหน้าท้อง
  • คอนยา – คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
  • ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  • คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
  • ชานัคคาเล –  วิหารอะโครโปลิส – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
  • เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – พระราชวังโดลมาบาเช
  • สไปซ์มาร์เก็ต – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม
  • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อิสตันบูล – อังการ่า – ทะเลสาบน้ำเค็ม – คัปปาโดเกีย MUSTAFA หรือเทียบเท่า
3 OPTIONAL TOUR - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบำหน้าท้อง MUSTAFA หรือเทียบเท่า
4 คัปปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล TROPOLIS หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี KUSADASI HOTEL หรือเทียบเท่า
6 คูซาดาสึ – โรงงานเครื่องหนัง – ชานัคคาเล – วิหารอะโครโปลิส TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า
7 ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - สไปซ์ มาร์เก็ต GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
8 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – จัตุรัสทักษิม– สนามบิน
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 11 พ.ค. 63 36,900 5,900 จอง
จอง
05 – 13 พ.ค. 63 36,900 5,900 จอง
จอง
02 – 10 มิ.ย. 63 36,900 5,900 จอง
จอง
05 – 13 มิ.ย. 63 36,900 5,900 จอง
จอง