ทัวร์ตุรกี THE BEST OF TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,900
รหัสทัวร์ 2000624
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อิสตันบูล – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
  • ไอวาลิค – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
  • บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย
  • เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
  • คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
  • นครใต้ดิน – ชมระบำหน้าท้อง – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม
  • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สไปซ์มาร์เก็ต – สวนดอกทิวลิป
  • พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • จัตุรัสทักษิม


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ไอวาลิค GRAND MILANO หรือเทียบเท่า
3 ชานัคคาเล – คูซาดาสึ – โรงงานเครื่องหนัง – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่ TRIPOLIS หรือเทียบเท่า
4 ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาไร OZKAYMAK PARK หรือเทียบเท่า
5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – ชมระบำหน้าท้อง MUSTAFA หรือเทียบเท่า
6 Optional บอลลูน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – สนามบิน – อิสตันบูล GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
7 อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สไปซ์มาร์เก็ต GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
8 สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – Taksim Square – สนามบิน
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 21 ก.พ. 63 36,900 4,900 จอง
จอง
08 – 16 มี.ค. 63 36,900 4,900 จอง
จอง
22 – 30 มี.ค. 63 36,900 4,900 จอง
จอง
14 – 22 เม.ย. 63 39,900 5,900 จอง
จอง
27 เม.ย.-05 พ.ค. 63 39,900 5,900 จอง
จอง
09 – 17 พ.ค. 63 36,900 5,900 จอง
จอง
08 – 16 มิ.ย. 63 36,900 5,900 จอง
จอง
15 – 23 มิ.ย. 63 36,900 5,900 จอง
จอง