ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900
รหัสทัวร์ 2000574
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า
  • เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
  • ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)
  • ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยาม่า-เมืองโทยาม่า
  • เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ
  • เมืองมัตสึโมโต้ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
  • ชมชิบะซากุระ (พิ้งค์มอส-ตามสภาพอากาศ)
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.30)
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยาม่า TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองโทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ –เมืองมัตสึโมโต้ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ชมชิบะซากุระ (พิ้งค์มอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25-21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 22 เม.ย.63 56,900 8,900 จอง
จอง
21 – 26 เม.ย.63 59,900 8,900 จอง
จอง