ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ซากะ ยามากุจิ รถไฟคิตตี้ คาวาอี้

ราคาเริ่มต้น ฿ 40,900
รหัสทัวร์ 2000573
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก
  • อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติยานากาวะ
  • กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูม้าญี่ปุ่น (ปู Takezaki)
  • ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ
  • ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
  • ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ
  • น้ำตกมิคะเอริ – โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท-ยามากุจิ
  • ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ
  • HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ้งเทนจิ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 01.00 – 08.10)
2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ SEKIA ONSEN หรือเทียบเท่า
3 ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูม้าญี่ปุ่น (ปู Takezaki) – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้ำตกมิคะเอริ – โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท TOSU HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ้งเทนจิน FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินสุวรรณภูมิ [TG649 11.35 – 14.55]

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 12 ก.พ.63 43,900 8,900 จอง
จอง
14 - 19 ก.พ.63 40,900 8,900 จอง
จอง
12 - 17 มี.ค.63 42,900 8,900 จอง
จอง
17 - 22 มี.ค.63 42,900 8,900 จอง
จอง
19 - 24 มี.ค.63 45,900 8,900 จอง
จอง
07 - 12 เม.ย.63 45,900 8,899 จอง
จอง