ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ซากะ HUIS TEN BOSCH

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 2000572
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองซาเซโบะ– สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช
  • เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light
  • เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ
  • สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ
  • เบปปุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ-บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ
  • หมู่บ้านยูฟุอิน – โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
  • ฟุกุโอกะ-ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ศาลเจ้าดาไซฟุ
  • ร้านจำหน่ายของฝาก – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
  • ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00)
2 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ - สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช - เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า
3 เมืองนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ - สวนสันติภาพ – เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ -เบปปุ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) - หมู่บ้านยูฟุอิน - โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - ฟุกุโอกะ FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ร้านจำหน่ายของฝาก - ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเท่า
6 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG649 / 11.35 - 14.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-26 ก.พ.63 49,900 8,900 จอง
จอง
05-10 มี.ค.63 52,900 8,900 จอง
จอง
02-07 เม.ย.63 60,900 8,900 จอง
จอง
10-15 เม.ย.63 67,900 8,900 จอง
จอง
13-18 เม.ย.63 65,900 8,900 จอง
จอง