ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,900
รหัสทัวร์ 2000571
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งฮอกไกโด – โอตารุ
 • คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
 • KIRORO SKI RESORT – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE
 • อิออน มอลล์ – บุฟเฟ่ต์เมนูปู 3 ชนิด-ศาลเจ้าฮอกไกโด
 • ผ่านทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง
 • MITSUI OUTLET PARK SAPPORO
 • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ
 • ภูเขาไฟโชวะชินซัน – โนโบริเบ็ทสึ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (TG670 23.45 – 08.30+1)
2 สนามบินชิโตเซะ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งฮอกไกโด – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – KIRORO SKI RESORT – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่า
3 กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – อิออน มอลล์ – บุฟเฟ่ต์เมนูปู 3 ชนิด REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – โนโบริเบ็ทสึ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 10.30 – 15.30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 29 มี.ค. 63 54,900 8,900 จอง
จอง
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 56,900 8,900 จอง
จอง
01 – 06 เม.ย. 63 59,900 8,900 จอง
จอง
02 – 07 เม.ย.63 55,900 8,900 จอง
จอง
07 – 12 เม.ย.63 55,900 8,900 จอง
จอง
16 – 21 เม.ย. 63 53,900 8,900 จอง
จอง