fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง ไป๋สุ่ยเหอ

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,900
รหัสทัวร์ 1904003
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • *ไม่ลงร้านช้อป – เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม
  • ต้าหลี่– แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน
  • เมืองโบราณแชงกรีล่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • วัดลามะซงจ้านหลิง –  สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว – ไป๋สุ่ยเหอ
  • ลี่เจียง –  คุนหมิง(รถไฟความเร็วสูง) – วัดหยวนทง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

เงื่อนไขการจอง2 g’njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่ REGENT HOTEL OR SAME 5*
2 เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่-แชงกรีล่า -ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า BLUE HORIZON JUNHUA HOTEL OR SAME 5*
3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5*
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถแบตเตอรี่) - ลี่เจียง - คุนหมิง(รถไฟความเร็วสูง) XIN SHENG DA HONG SHENG HOTEL OR SAME 5*
5 วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-19 ม.ค. 63 27,900 5,500 จอง
จอง
06-10 ก.พ. 63 28,900 5,500 จอง
จอง
19-23 ก.พ. 63 27,900 5,500 จอง
จอง
26 ก.พ. -01 มี.ค. 63 28,900 5,500 จอง
จอง
04-08 มี.ค. 63 28,900 5,500 จอง
จอง
11-15 มี.ค. 63 28,900 5,500 จอง
จอง
25-29 มี.ค. 63 28,900 5,500 จอง
จอง