fbpx

ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900
รหัสทัวร์ 1903975
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • อิสตันบูล
 • อิชเมียร์
 • บ้านพระแม่มารี
 • เอเฟซุส
 • คูซาดาซึ
 • ปามุคคาเล
 • เฮียราโพลิส
 • คอนย่า
 • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 • คัปปาโดเกีย
 • โชว์ระบำหน้าท้อง
 • นครใต้ดิน
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • ฮิปโปโดม
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ฮาเยียโซเฟีย
 • สไปซ์มาเก็ต
 • พระราชวังโดลมาบาเช
 • ล่องเรือบอสฟอรัส
 • พระราชวังทอปกาปึ
 • ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ GRAND BELISH หรือเทียบเท่า
3 คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส PAM THERMAL หรือเทียบเท่า
4 ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง AVRAYSA หรือเทียบเท่า
5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล QUA หรือเทียบเท่า
6 ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต QUA หรือเทียบเท่า
7 พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 27 ก.พ. 63 39,900 4,900 จอง
จอง
01 – 08 มี.ค. 63 41,900 4,900 จอง
จอง
18 – 25 มี.ค. 63 42,900 4,900 จอง
จอง
24 – 31 มี.ค. 63 42,900 4,900 จอง
จอง