fbpx

ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH ตุรกี

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,900
รหัสทัวร์ 1903974
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • อังการ่า
 • คัปปาโดเกีย
 • โชว์ระบำหน้าท้อง
 • คอนย่า
 • นครใต้ดิน
 • ปามุคคาเล
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • คูซาดาสึ
 • เมืองโบราณเอเฟซุส
 • บ้านพระแม่มารี
 • คูซาดาสึ
 • เพอร์กามัม
 • วิหารอะโครโปลิส
 • ชานัคคาเล
 • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 • ฮิปโปโดม
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 • พระราชวังทอปกาปึ
 • แกรนด์บาซาร์
 • พระราชวังโดลมาบาเช


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – อังการ่า KAHYA ANKARA หรือเทียบเท่า
3 อังการ่า - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง MUSTAFA หรือเทียบเท่า
4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล TRIPOLIS หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี ADA CLASS หรือเทียบเท่า
6 คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า
7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
8 ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์ GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า
9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 12 ก.พ. 63 34,900 5,900 จอง
จอง
12 – 21 ก.พ. 63 34,900 5,900 จอง
จอง
17 - 26 ก.พ. 63 34,900 5,900 จอง
จอง
02 - 11 มี.ค. 63 35,900 5,900 จอง
จอง
14 – 23 มี.ค. 63 35,900 5,900 จอง
จอง
21 – 30 มี.ค. 63 35,900 5,900 จอง
จอง