ทัวร์รัสเซีย in Train [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 1903962
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เนินเขาสแปร์โรว์ – มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส
  • วิหารเซนต์ซาเวียร์  – สถานีรถไฟใต้ดิน
  • พระราชวังเครมลิน  – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
  • จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล
  • นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
  • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ –  ปีเตอร์ฮอฟ
  • พระราชวังแคทเธอรีน
  • ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
  • มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
  • ถนนเนฟสกี้


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์ DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
6 เตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
7 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 49,900 3,900 จอง
จอง
01-08 ธ.ค. 62 49,900 3,900 จอง
จอง
25 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 63,900 3,900 จอง
จอง
27 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 63,900 3,900 จอง
จอง
24 – 31 ม.ค. 63 49,900 4,900 จอง
จอง
05 – 12 มี.ค. 63 49,900 4,900 จอง
จอง
16 – 23 มี.ค. 63 51,900 4,900 จอง
จอง
24 – 31 มี.ค. 63 51,900 4,900 จอง
จอง
30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 52,900 4,900 จอง
จอง