ทัวร์รัสเซีย We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 65,900
รหัสทัวร์ 1903961
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • เมืองปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังยูซูปอฟ
 • พิพิธภัณฑ์เรือรบ
 • ถนนเนฟสกี้
 • รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN
 • ถนนอารบัต
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
3 เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
5 พิพิธภัณฑ์เรือรบ – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ – ถนนอารบัต DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 30 ม.ค. – 07 ก.พ. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 08 -16 ก.พ. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 15 -23 ก.พ. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 04 -12 มี.ค. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 11 -19 มี.ค. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 18 -26 มี.ค. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 25 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 65,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 13 -21 เม.ย. 63 79,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 18 -26 เม.ย. 63 69,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 11 -19 พ.ค. 63 69,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 18 -26 พ.ค. 63 75,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 23 -31 พ.ค. 63 75,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 75,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 11 -19 มิ.ย. 63 75,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 18 -26 มิ.ย. 63 75,900 10,900 จอง
จอง