fbpx

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,900
รหัสทัวร์ 1903960
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มอสโคว์
 • มูร์มันสค์
 • อนุสาวรีย์อโลชา
 • ขับรถสโนว์โมบิล
 • หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน
 • มูร์มันสค์
 • นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • พระราชวังนิโคลัส
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด
 • ถนนเนฟสกี้
 • ถนนอารบัต
 • พระราชวังเครมลิน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับขี่สโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า
4 มูร์มันสค์ – (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
5 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้ PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
6 นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 -23 ม.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
30 ม.ค. – 07 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
06 – 14 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
08 – 16 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
15 – 23 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
4 – 12 มี.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
11 – 19 มี.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
18 – 26 มี.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
25 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 75,900 6,900 จอง
จอง