ทัวร์รัสเซีย FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900
รหัสทัวร์ 1903959
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เนินเขาสแปร์โรว์
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
 • ถนนอารบัต
 • มอสโคว์
 • ซาร์กอร์ส
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศ
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • จัตุรัสแดง
 • ห้างกุม
 • พระราชวังเครมลิน
 • ละครสัตว์
 • เซนต์ปีเตอร์เบิร์
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ
 • พระราชวังนิโคลัส
 • เมืองปีเตอร์ฮอฟ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอารบัต DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์ – นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส (First class)
5 นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เมืองปีเตอร์ฮอฟ - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
7 โบสถ์หยดเลือด - Outlet – สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 4-11 ก.พ.63 56,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 10-17 ก.พ.63 56,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 11 – 18 มี.ค. 63 56,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 63 56,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 4 – 11 เม.ย. 63 59,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 21-28 เม.ย.63 58,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 23-30 เม.ย.63 58,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 6 – 13 พ.ค. 63 58,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 10 – 17 พ.ค. 63 59,900 8,900 จอง
จอง
วันที่ 1-8 มิ.ย. 63 66,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 4-11 มิ.ย. 63 66,900 10,900 จอง
จอง