ทัวร์รัสเซีย BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE

ราคาเริ่มต้น ฿ 54,900
รหัสทัวร์ 1903958
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มอสโคว์
 • นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ
 • ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • มหาวิหารเซนท์ไอแซค
 • เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria
 • ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
 • จตุรัสแดง
 • วิหารเซนท์บาซิล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ DELTA หรือเทียบเท่า
2 มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
4 มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส- นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์ รถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส (First class)
5 มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์ DELTA หรือเทียบเท่า
6 ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 13 - 19 ม.ค. 63 53,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 29 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 54,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 08 - 14 ก.พ. 63 54,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 29 ก.พ. – 06 มี.ค. 63 54,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 04 - 10 มี.ค. 63 54,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 06 - 12 เม.ย. 63 66,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 08 - 14 เม.ย. 63 66,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 63 68,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 02 - 08 พ.ค. 63 57,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 06 - 12 พ.ค. 63 57,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 13 - 19 พ.ค. 63 57,900 6,900 จอง
จอง
วันที่ 08 - 14 มิ.ย. 63 57,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 63 57,900 7,900 จอง
จอง