ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี HARMONY OF EASTERN EUROPE

ราคาเริ่มต้น ฿ 54,900
รหัสทัวร์ 1903753
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • บูดาเปสต์
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • บราติสลาวา
 • เวียนนา
 • ฮัลสตัท
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ปราสาทปราก
 • อินส์บรูก
 • คาร์โลวี วารี
 • เชสกี้ครุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า
3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน COURTYARD BY MARRIOTT BRNO หรือเทียบเท่า
4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก HOTEL INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า
5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ BELEVUE หรือเทียบเท่า
6 เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น EURO PARK หรือเทียบเท่า
7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่า
8 อินส์บรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา SENATOR หรือเทียบเท่า
9 เวียนนา – สนามบิน
10 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 56,900 8,900 จอง
จอง
วันที่ 5-14 มี.ค. 63 54,900 8,900 จอง
จอง
วันที่ 4-13 เม.ย. 63 69,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 5-14 เม.ย. 63 69,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 8-16 เม.ย. 63 67,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 9-18 เม.ย. 63 76,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 10-19 เม.ย. 63 76,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 11-20 เม.ย. 63 76,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 12-21 เม.ย.63 69,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 1-10 พ.ค.63 59,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 16-25 พ.ค. 63 59,900 9,900 จอง
จอง