ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900
รหัสทัวร์ 1903752
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • บูดาเปสท์
  • ปราก
  • เชสกี้ ครุมลอฟ
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • ล่องเรือทะเลสาบและขึ้นกระเช้าที่ฮัลสตัท


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์ PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า
3 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า
5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรือเทียบเท่า
6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเท่า
7 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเท่า
8 มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต MERCURE RESIDENZ FRANKFURT หรือเทียบเท่า
9 แฟรงค์เฟิร์ต – OUTLET - สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 ธ.ค.62 -5 ม.ค. 63 69,900 11,900 จอง
จอง
18-27 ก.พ. 63 56,900 7,900 จอง
จอง
10-19 มี.ค. 63 56,900 7,900 จอง
จอง
22-31 มี.ค. 63 56,900 7,900 จอง
จอง
9-18 พ.ค. 63 56,900 9,900 จอง
จอง
27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 63 56,900 9,900 จอง
จอง
6-15 มิ.ย. 63 56,900 9,900 จอง
จอง