ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,900
รหัสทัวร์ 1903751
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เซ็นต์ มอริทซ์
  • อันเดอร์แมท
  • รถไฟสาย Glacier Express
  • ยอดเขาจุงฟราวด์
  • ลูเซิร์น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – เซ็นต์ มอริทซ์ HOTEL NOLDA หรือเทียบเท่า
3 เซ็นต์ มอริทซ์– อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) – บริก HOTEL AMBASSADOR หรือเทียบเท่า
4 บริก – แทซ – เซอร์แมท DERBY หรือเทียบเท่า
5 เซอร์แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ EURO MONTREUX หรือเทียบเท่า
6 มองเทรอซ์ -– เจนีวา – อินเทอร์ลาเกน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
7 อินเทอร์ลาเกน - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า
8 ลูเซิร์น - ซูก – ซูริค RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า
9 ซูริค – สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1-10 ก.พ. 63 75,900 11,900 จอง
จอง
20-29 ก.พ. 63 75,900 11,900 จอง
จอง
3-12 มี.ค. 63 75,900 11,900 จอง
จอง
4-13 เม.ย. 63 88,900 12,900 จอง
จอง
5-14 เม.ย. 63 88,900 12,900 จอง
จอง
6-15เม.ย. 63 88,900 12,900 จอง
จอง
7-16 เม.ย. 63 88,900 12,900 จอง
จอง
8–17 เม.ย. 63 88,900 12,900 จอง
จอง
9-18 เม.ย. 63 95,900 12,900 จอง
จอง
10-19 เม.ย. 63 95,900 12,900 จอง
จอง
11-20 เม.ย. 63 95,900 12,900 จอง
จอง
12 – 21 เม.ย. 63 86,900 12,900 จอง
จอง
22 – 31 พ.ค. 63 75,900 12,900 จอง
จอง
2 –11 มิ.ย. 63 75,900 12,900 จอง
จอง