ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ FINDING TULIP FESTIVAL

ราคาเริ่มต้น ฿ 78,900
รหัสทัวร์ 1903747
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปารีส
  • พระราชวังแวร์ซายน์
  • บรูจจ์
  • บรัสเซลล์
  • เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ
  • อัมส์เตอดัม
  • หมู่บ้านกีธูร์น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง HOLIDAY INN PTE CLICHY หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช – มงมาร์ต HOLIDAY INN PTE CLICHY หรือเทียบเท่า
4 ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลล์ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเท่า
5 บรัสเซลล์ – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมส์เตอดัม NH SCHIPHOL หรือเทียบเท่า
6 อัมส์เตอดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านโวเลนดัม - อัมส์เตอดัม NH SCHIPHOL หรือเทียบเท่า
7 อัมส์เตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – แอนท์เวิร์พ VAN DE VALK ANTWERP หรือเทียบเท่า
8 แอนท์เวิร์พ– บรัสเซลล์ – สนามบิน
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-18 เม.ย.. 63 78,900 12,900 จอง
จอง