ทัวร์อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี FANTASTIC EASTERN EUROPE

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,900
รหัสทัวร์ 1903745
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะเวนิส
  • จัตุรัสซานมาร์โค
  • โพสตอยน่า
  • ถ้ำโพสตอยน่า
  • ลูบลิยานา
  • ล่องเรือทะเลสาบเบลด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า BEST WESTERN CTC HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เวโรน่า – ชมเมือง - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เมสเต้ NH LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า
4 เวนิส – OUTLET – โพสตอยน่า – ถ้ำโพสตอยน่า – ลูบลิยานา RADISSON BLU PLAZA LJUBLJANA หรือเทียบเท่า
5 ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเท่า
6 ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก DUO HOTEL หรือเทียบเท่า
7 ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า – เมืองเก่าบราติสลาว่า HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
8 OUTLET – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ MERCURE BUDAPEST CASTLE HILL หรือเทียบเท่า
9 บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
10 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 18 ธ.ค. 62 59,900 7,900 จอง
จอง
29 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63 74,900 12,900 จอง
จอง
04 – 13 ก.พ. 63 56,900 7,900 จอง
จอง
09 – 18 มี.ค. 63 56,900 7,900 จอง
จอง
29 มี.ค. – 07 เม.ย. 63 58,900 7,900 จอง
จอง