ทัวร์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ FANTASTIC BENELUX

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 1903744
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บรัสเซลส์
  • ลักเซมเบิร์ก
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • โคโลญ
  • อัมส์เตอร์ดัม
  • ไฮเดลเบิร์ก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูกก์ – เกนท์ – บรัสเซลล์ -อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG หรือเทียบเท่า
3 ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต LEONARDO FRANKFURT หรือเทียบเท่า
4 แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ MERCURE HOTEL WEST หรือเทียบเท่า
5 โคโลญ – ช้อปปิ้งRoermond Outlet – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมส์เตอร์ดัม CROWE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า
6 อัมส์เตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า
7 บรัสเซลล์ – สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-25 มี.ค. 63 58,900 7,900 จอง
จอง
21-28 มี.ค. 63 58,900 7,900 จอง
จอง
10 – 17 เม.ย. 63 67,900 7,900 จอง
จอง
11 – 18 เม.ย. 63 65,900 7,900 จอง
จอง
11 – 18 พ.ค 63 49,900 7,900 จอง
จอง