ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส EUROPE CLASSIC

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900
รหัสทัวร์ 1903738
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นครรัฐวาติกัน
  • สนามกีฬาโคลอสเซียม
  • น้ำพุเทรวี่
  • ฟลอเรนซ์
  • ปิซ่า
  • หอเอนปิซ่า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – โรม – นครรัฐวาติกัน – สนามกีฬาโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ IH ROMA Z3 HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เมสเตร้ DELFINO VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า
5 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
6 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – สตราสบูร์ก MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE หรือเทียบเท่า
7 สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า
8 พระราชวังแวร์ซายน์ – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า
9 ปารีส – สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 4 – 13 เม.ย. 63 83,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 5 – 14 เม.ย. 63 83,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 7 – 16 เม.ย. 63 83,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 9 – 18 เม.ย. 63 89,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 11 – 20 เม.ย. 63 89,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 12 – 21 เม.ย. 63 89,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 30 เม.ย.–9 พ.ค. 63 69,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 2 – 11 พ.ค. 63 69,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 12 – 21 พ.ค. 63 69,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 2 – 11 มิ.ย. 63 69,900 10,900 จอง
จอง