ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี EASTERN EUROPE FANTASY

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 1903735
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • บราติสลาวา
  • ปราก
  • เชสกี้ คลุมลอฟ
  • ฮัลสตัท
  • มิวนิค


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์ HOTEL HUNGARIA CITY CENTRE หรือเทียบเท่า
3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
4 ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค VITA SPA หรือเทียบเท่า
5 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค LEONARDO MUNICH หรือเทียบเท่า
6 มิวนิค – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-16 มี.ค. 63 45,900 3,900 จอง
จอง
24-30 มี.ค. 63 45,900 3,900 จอง
จอง
20 – 26 พ.ค. 63 46,900 5,900 จอง
จอง
3-9 มิ.ย. 63 46,900 5,900 จอง
จอง
17-23 มิ.ย. 63 46,900 5,900 จอง
จอง