ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี EAST EUROPE FIESTA

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,900
รหัสทัวร์ 1903734
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • บูดาเปสต์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • บราติสลาวา
  • เบอร์โน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ NOVUM GOLDENPARK หรือเทียบเท่า
3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – เบอร์โน GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า
5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ HOTEL MLYN หรือเทียบเท่า
6 เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน EURO PARK หรือเทียบเท่า
7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก RUMER HOF หรือเทียบเท่า
8 อินส์บรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา SENATOR หรือเทียบเท่า
9 เวียนนา – เมลค์ – สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 -27 ก.พ. 63 53,900 10,900 จอง
จอง
7-16 เม.ย. 63 65,900 11,900 จอง
จอง