ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ THE BEST OF ZERMATT

ราคาเริ่มต้น ฿ 63,900
รหัสทัวร์ 1903733
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น
  • เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
  • เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – แทซ
  • มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง
  • เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
  • ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น
  • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น BAREN AM BUNDESPLATZ HOTELหรือเทียบเท่า
3 เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เซอร์แมท– เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – แทซ – เซอร์แมท DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
6 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – อินเทอร์ลาเกน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
7 อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก PARKHOTEL ZUG หรือเทียบเท่า
8 ซูก – สนามบินซูริค
9 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 20ก.พ. 63 63,900 9,900 จอง
จอง
6 – 14 เม.ย. 63 79,900 7,900 จอง
จอง
12 – 20 พ.ค.63 67,900 7,900 จอง
จอง
17 – 26มิ.ย.63 67,900 7,900 จอง
จอง