ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND IN MY HEART

ราคาเริ่มต้น ฿ 52,900
รหัสทัวร์ 1903730
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซูริค – เบิร์น – เขาชิลธอร์น
  • อินเทอร์ลาเกน – ซุก
  • เขาริกิ – ลูเซิร์น
  • สิงโตหินแกะสลัก – แองเกิ้ลเบิร์ก
  • มิลาน – ดูโอโม่ – ช้อปปิ้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เบิร์น – เขาชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเกน – ซุก SWISSEVER ZUG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เขาริกิ – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - แองเกิ้ลเบิร์ก HOTEL TERRACE หรือเทียบเท่า
5 แองเกิลเบิร์ก – Outlet – มิลาน – ดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง HOLIDAY INN MILAN- ASSAGO หรือเทียบเท่า
6 มิลาน – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-21 ม.ค. 63 52,900 5,900 จอง
จอง
29 ม.ค. -4ก.พ. 63 52,900 5,900 จอง
จอง
12 – 18 ก.พ. 63 52,900 5,900 จอง
จอง
19 – 25 ก.พ. 63 52,900 5,900 จอง
จอง
4 – 10 มี.ค. 63 52,900 5,900 จอง
จอง
11 – 17 มี.ค. 63 52,900 5,900 จอง
จอง
18 – 24 มี.ค. 63 52,900 5,900 จอง
จอง
6 – 12 พ.ค. 63 55,900 7,900 จอง
จอง
13 – 19 พ.ค. 63 55,900 7,900 จอง
จอง
20 – 26 พ.ค. 63 55,900 7,900 จอง
จอง
27พ.ค.–2มิ.ย.63 55,900 7,900 จอง
จอง
10 – 16 มิ.ย. 63 55,900 7,900 จอง
จอง
24 – 30 มิ.ย. 63 55,900 7,900 จอง
จอง