ทัวร์เยอรมนี เชก ออสเตรีย SHORTCUT : EASTERN EUROPE 7 วัน 4 คืน (LH)

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900
รหัสทัวร์ 1903728
สายการบิน Lufthansa / LH
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ เยอรมนี เชก ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์
  • แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
  • คาร์โลวี วารี – ปราก
  • เข้าชมปราสาทปราก
  • เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
  • เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
  • เวียนนา – อิสระช้อปปิ้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก MERCURE CONGRESS หรือเทียบเท่า
3 นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก HOTEL DUO หรือเทียบเท่า
4 ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค SPA VITA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก AUSTRIA TRENDSALZBURGWEST หรือเทียบเท่า
6 ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 19 ม.ค. 63 35,900 3,900 จอง
จอง
18 – 24 ม.ค. 63 41,900 3,900 จอง
จอง
5 – 11 พ.ค. 63 43,900 4,900 จอง
จอง
11 – 17 พ.ค. 63 45,900 4,900 จอง
จอง
8 – 14 มิ.ย. 63 43,900 4,900 จอง
จอง
14 – 20 มิ.ย. 63 43,900 4,900 จอง
จอง