fbpx

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ READY FOR TAKEOFF

ราคาเริ่มต้น ฿ 58,900
รหัสทัวร์ 1903725
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
  • มิลาน – อินเทอร์ลาเก้น
  • กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา
  • ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์
  • ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่
  • ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
  • บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
  • อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์
  • หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ RUSSOTT หรือเทียบเท่า
3 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเก้น CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
4 อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือเทียบเท่า
5 ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า
6 ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า
7 ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า
8 บรัสเซลส์ – Outlet – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ VAN DER VALK SCHIPHOL A4 หรือเทียบเท่า
9 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ -สนามบิน
10 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 18 ธ.ค. 62 58,900 11,900 จอง
จอง
28 ธ.ค. 62-06ม.ค. 63 69,900 13,900 จอง
จอง
16-25 มี.ค. 63 62,900 10,900 จอง
จอง