ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ ปารีส อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 1903723
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง
  • พระราชวังแวร์ซายน์ – OUTLET
  • บรูจจ์ – อัมส์เตอดัม
  • ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังแวร์ซายน์ – OUTLET HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า
4 ปารีส – บรูจจ์ – อัมส์เตอดัม NOVOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
5 อัมส์เตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์ GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า
6 บรัสเซลล์ – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-27 ม.ค. 63 45,900 6,900 จอง
จอง
4-10 ก.พ. 63 45,900 6,900 จอง
จอง
23-29 มี.ค. 63 45,900 6,900 จอง
จอง
23-29 เม.ย. 63 49,900 9,900 จอง
จอง
7-13 พ.ค. 63 49,900 9,900 จอง
จอง
14-20 พ.ค. 63 49,900 9,900 จอง
จอง
21-27 พ.ค.63 49,900 9,900 จอง
จอง
2-8 มิ.ย. 63 47,900 9,900 จอง
จอง
23-29 มิ.ย. 63 47,900 9,900 จอง
จอง