ทัวร์เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี NEXT STOP : EASTERN EUROPE

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,900
รหัสทัวร์ GOH1903721
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
  • เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์
  • เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
  • ฮัลสตัท – เวียนนา
  • พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
  • บูดาเปสต์ – CASTLE HILL


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
3 ปราก –ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค SPA HOTEL VITA หรือเทียบเท่า
4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา SENATOR VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
7 ดูไบ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-08 มี.ค. 63 38,900 4,900 จอง
จอง
16-22 มี.ค. 63 38,900 4,900 จอง
จอง
12 - 18 Apr 2020 48,900 5,900 จอง
จอง
23 - 29 Apr 2020 39,900 5,900 จอง
จอง
04 - 10 May 2020 39,900 5,900 จอง
จอง
11 - 17 May 2020 39,900 5,900 จอง
จอง
25 - 31 May 2020 39,900 5,900 จอง
จอง
01 - 07 Jun 2020 39,900 5,900 จอง
จอง
15 - 21 Jun 2020 39,900 5,900 จอง
จอง