ทัวร์อิตาลี ABSOLUTE ITALY

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 1903712
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะเวนิส
  • เวนิสเมสเตร้
  • โรม
  • วาติกัน
  • โคลอสเซียม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า DB HOTEL VERONA AIRPORT หรือเทียบเท่า
3 เวโรน่า – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้ NOVOTEL VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า
4 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า SAN RANIERI หรือเทียบเท่า
5 ปิซ่า – โรม – วาติกัน – โคลอสเซียม NOVOTEL ROMA EST หรือเทียบเท่า
6 โรม – สนามบิน
7 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 7-13 ก.พ. 63 45,900 4,900 จอง
จอง
วันที่ 28 ก.พ. – 5 มี.ค. 63 45,900 4,900 จอง
จอง
วันที่ 13-19 มี.ค. 63 45,900 4,900 จอง
จอง
วันที่ 24-30 เม.ย. 63 51,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 8-14 พ.ค. 63 49,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 15-21 พ.ค. 63 49,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 5-11 มิ.ย. 63 49,900 5,900 จอง
จอง
วันที่ 19-25 มิ.ย. 63 49,900 5,900 จอง
จอง