ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี ULTIMATE EASTERN EUROPE

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,900
รหัสทัวร์ 1903702
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
  • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – กรุงบูดาเปสต์
  • กรุงบราติสลาว่า – เชสกี้ ครุมลอฟ
  • เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี
  • กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก
  • เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า
3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา โรงแรม BOSEI หรือเทียบเท่า
4 เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า
5 กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค โรงแรม SPA HOTEL VITA หรือเทียบเท่า
6 เชสกี้ บูดาโจวิค - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า
7 กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - สนามบิน
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-20 พ.ย. 62 43,900 4,900 จอง
จอง
27พ.ย.–4ธ.ค. 62 43,900 4,900 จอง
จอง
3-10 ธ.ค. 62 45,900 4,900 จอง
จอง
29 ธ.ค. 62–05 ม.ค.63 57,900 8,900 จอง
จอง
30 ธ.ค. 62–06 ม.ค. 63 57,900 8,900 จอง
จอง
22-29 ม.ค. 63 43,900 4,900 จอง
จอง
12-19 ก.พ. 63 45,900 4,900 จอง
จอง
18-25 มี.ค. 63 45,900 4,900 จอง
จอง
04 - 11 เม.ย.63 49,900 6,900 จอง
จอง
12 - 19 เม.ย.63 55,900 6,900 จอง
จอง
23 - 30 เม.ย.63 49,900 6,900 จอง
จอง
28 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63 49,900 6,900 จอง
จอง
24 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63 49,900 6,900 จอง
จอง
22 - 29 ก.ค. 2020 49,900 6,900 จอง
จอง