fbpx

ทัวร์อาร์เมเนีย จอร์เจีย Amazing View of the Caucasus Mountains

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 1903679
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อาร์เมเนีย จอร์เจีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทะเลสาบเซวาน
  • บากราทาเชน
  • ทบิลิซี
  • โบสถ์เมเคตี
  • สะพานแห่งสันติภาพ
  • วิหารจวารี
  • ป้อมอันนานูรี
  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน BEST WESTERN หรือเทียบเท่า
3 วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – เมืองคอร์วิราพ – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน BEST WESTERN หรือเทียบเท่า
4 เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า
5 วิหารจวารี– ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ – กูดาอูรี MARCO POLO หรือเทียบเท่า
6 กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า
7 วิหารซีโอนี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ช้อปปิ้งห้าง East Point –สนามบิน – ดูไบ
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-13 ธ.ค. 62 49,900 6,900 จอง
จอง
18 – 25 ก.พ. 63 49,900 6,900 จอง
จอง
19 - 26 มี.ค. 63 49,900 6,900 จอง
จอง