ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888
รหัสทัวร์ 1903597
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ย่างกุ้ง
 • หงสาวดี
 • วัดไจ้คะวาย
 • เจดีย์ชเวมอดอว์
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • หงสาวดี
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
 • เทพกระซิบ
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์- พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL
2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-LA หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)
3 ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 พ.ย.62 – 30 พ.ย.62 12,888 4,500 จอง
จอง
29 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62 12,888 4,500 จอง
จอง
05 ธ.ค.62 – 07 ธ.ค. 62 13,888 4,500 จอง
จอง
06 ธ.ค.62 – 08 ธ.ค. 62 13,888 4,500 จอง
จอง
07 ธ.ค.62 – 09 ธ.ค. 62 12,888 4,500 จอง
จอง
13 ธ.ค.62 – 15 ธ.ค. 62 12,888 4,500 จอง
จอง
14 ธ.ค.62 – 16 ธ.ค. 62 12,888 4,500 จอง
จอง
19 ธ.ค.62 – 21 ธ.ค. 62 12,888 4,500 จอง
จอง
20 ธ.ค.62 – 22 ธ.ค. 62 12,888 4,500 จอง
จอง
22 ธ.ค.62 – 24 ธ.ค. 62 12,888 4,500 จอง
จอง
30 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 16,888 5,500 จอง
จอง
31 ธ.ค.62 – 02 ม.ค. 63 16,888 5,500 จอง
จอง
10 ม.ค. .- 12 ม.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
11 ม.ค. .- 13 ม.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
17 ม.ค. .- 19 ม.ค. 63 11,888 4,500 จอง
จอง
18 ม.ค. .- 20 ม.ค. 63 11,888 4,500 จอง
จอง
24 ม.ค. .- 26 ม.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
25 ม.ค. .- 27 ม.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
31 ม.ค. .- 20 ก.พ. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
01 ก.พ. .- 03 ก.พ. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
07 ก.พ. .- 09 ก.พ. 63 13,888 5,500 จอง
จอง
08 ก.พ. .- 10 ก.พ. 63 13,888 5,500 จอง
จอง
14 ก.พ. .- 16 ก.พ. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
15 ก.พ. .- 17 ก.พ. 63 11,888 4,500 จอง
จอง
21 ก.พ. .- 23 ก.พ. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
22 ก.พ. .- 24 ก.พ. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
06 มี.ค .- 08 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
07 มี.ค .- 09 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
13 มี.ค .- 15 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
14 มี.ค .- 16 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
20 มี.ค .- 22 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
21 มี.ค .- 23 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
27 มี.ค .- 29 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง
28 มี.ค .- 30 มี.ค. 63 12,888 4,500 จอง
จอง