fbpx

ทัวร์พม่า พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสิกอง

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888
รหัสทัวร์ 1903595
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มัณฑะเลย์
 • พระตำหนักไม้สัก
 • ชเวนานดอว์
 • วัดกุโสดอ
 • เขามัณฑะเลย์
 • สะพานไม้สักอูเบง
 • พุกาม
 • ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
 • ตลาดยองอู
 • วัดอนันดา
 • วิหารธรรมยังยี
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีพระราชวังมัณฑะเลย์


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
2 มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์ Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี--พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ( PG710 : 14.05-16.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62 12,888 4,500 จอง
จอง
29 พ.ย.62 – 02 ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
05 – 08 ธ.ค.62 15,888 4,500 จอง
จอง
07 – 10 ธ.ค.62 15,888 4,500 จอง
จอง
12 – 15 ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
13 – 16 ธ.ค.62 13,888 4,500 จอง
จอง
19 – 22 ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
20 – 23 ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
29 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63 17,888 4,500 จอง
จอง